نوستالژی

مشاهده اطلاعات بیشتر

درباره من

جواد حیدرپور

اطلاعات بیشتر گالری تصاویر

ویدئو معرفی

تجارب

ارتباط با ما

خراسان شمالی ؛ بجنورد ؛ بلوار دولت
ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ؛ مدیریت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات
کد پستی : 75516-94149
پست الکترونیکی : jheidarpour@nkums.ac.ir