مراحل آماده سازی زیرساخت لازم جهت انتقال پروژه نهایی لاراول بر روی سرور:

پس از نصب و آماده شدن ویندوز سرور مراحل زیر رو انجام میدیم:

  1. نصب آخرین نسخه xampp  بر روی سرور ( فقط  گزینه های Apache  و PHP  نصب شود )
  2. اضافه کردن مسیر c:\xampp\php به path  در system environment  


3. دانلود و نصب آخرین نسخه composer

4- نصب آخرین نسخه   workbench  و انجام تنظیمات مربوط به mysql server

5-  نصب آخرین نسخه nodjs

6- انتقال پوشه پروژه به سرور 

7- انجام تغییرات مورد نیاز در فایل httpd.conf  مربوط به Xampp