ارسال داده از frontend به backend وبالعکس

214

ارسال داده از frontend به backend وبالعکس

وقتی میخواهیم داده ای را از frontend به backend ارسال کنیم باید از ajax استفاده کنیم.ajax خودش یک تابع است و دارای سه مولفه می باشد :

1. url

2. method

3.data

ساختار کلی ajax یصورت زیر می باشد:

 

در مثال بالا برای مولفه url متغیری به نام url_var ایجاد کردیم :

سپس نام متغیر را بجای روتی که در web.php تعریف کردیم قرار میدهیم.

اگر مشکلی در برنامه ایجاد شد کل ajax را comment کرده سپس خط به خط برنامه ajax را اجرا میکنیم تا ببینیم مشکل از کدوم خط برنامه می باشد.

در کنترلر برای اینکه ببینیم داده ای که ارسال کردیم درست ارسال شده است در متد مربوطه که از روت میگیریم ان درخواست ورودی را return میکنیم.

           اگر بخواهیم داده ای را از backend به frontend ارسال کنیم از طریق compact ارسال میکنیم.