چک لیست شماره یک توانایی های سواد رایانه ای

428
# شرح توانایی

نمره

0 یا 1

1 توانایی مقایسه قدرت، کیفیت و قیمت سخت افزار های چند کامپیوتر را دارم.  
2 توانایی اسمبل سخت افزار PC را دارم.  
3 توانایی نصب سیستم عامل ویندوز بر روی سخت افزار را دارم.  
4 توانایی تشخیص اطلاعات در درایو های سیستم را دارم و هنگام نصب اطلاعات قبلی را پاک نخواهم کرد.  
5 توانایی نصب درایور های سخت افزار های سیستم را دارم.  
6 توانایی کرک کردن سیستم عامل را دارم.  
7 توانایی نصب نرم افزار های Office را دارم.  
8 توانایی نصب کرک Office را دارم.  
9 توانایی نصب فونت های فارسی را دارم.  
10 تونایی نصب مرورگر های Chrome و FireFox را دارم.  
11 توانایی کار با مجموعه نرم افزار های Office را دارم.  
12 توانایی نصب نرم افزار های لازم برای استفاده از Video Conference را دارم.  

 

جمع نمرات : 12
از مجموع 3 رأی