تغییر سمت (Direction)

400
  • منوی  FORMAT 

  • منوی paragraph

  • تب alignment

  • در قسمت Options و در قسمت  Properties گزینه های لازم را انتخاب کنید
از مجموع 1 رأی