تنظیم سطوح دسترسی فایل و پوشه در اوبونتو

503

sudo chown te -R /var/www


دستور فوق سطح دسترسی را برای پوشه مدنطر را برای کاربر te مالک در نظر می گیرد
از مجموع 1 رأی