سوابق

398

اجرایی

سرپرست مدیریت آمار و فن اوری اطلاعات دانشگاه

26 اردیبهشت 1396 تا اکنون

عضو ستاد اجرائي طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه

17 مرداد 1396 تا اکنون

دبیر شورای فناوری اطلاعات دانشگاه

3 شهریور 1396 تا اکنون

مدیر امنیت اطلاعات و رئیس کمیته راهبردی مدیریت امنیت اطلاعات دانشگاه

8 شهریور 1396 تا اکنون

دبیر کمیته برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی دانشسگاه

3 دی 1396 تا اکنون

  مدیر آمار، فن آوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

4 اسفند 1396 تا اکنون

مجري پروژه و دبیر ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت دانشگاه

7اردیبهشت 1398 تا اکنون

عضو کمیته تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مشهود

31 اردیبهشت 1398 تا اکنون

  رئيس كارگروه ثبت و گزارش دهي كميته پيشگيري و كنترل كرونا ويروس

26 شهریور 1399 تا اکنون

  عضو کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان

27 اسفند 1399 تا اکنون

  عضو شوراي راهبردي تفاهم نامه فیمابین علوم پزشکی و اوقاف

6 اسفند 1399 تا اکنون

ابلاغ دبير كميته اجرايي نسخه الكترونيك در سطح استان

یکم خرداد 1400 تا اکنون

   عضو كميته بهره وري دانشگاه

سوم خرداد 1400 تا اکنون

 

 

 

علمی، پژوهشی

  عضو شورای فناوری سلامت دانشگاه

22 اردیبهشت 1397 تا اکنون

داور طرح های فناورانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

12 شهریور 1399

دبیر کارگروه و نماینده دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در کار گروه تشکیل دانشکده فناوری های نوین (مشترک با دانشگاه دولتی)

21 فروردین 1400 تا اکنون

داور رسمی پارک علم و فناوری خراسان شمالی

25 شهریور 1399 تا اکنون

 

 

 

مقالات

تشخیص زود هنگام و  تقسیم بندی بیماری خاص مغزی با استفاده از داده کاوی در مجموعه داده ها

شناسایی چهره بااستفاده از روش Modular PCA و شبکه خودسازمانده

ارائه روش جهت تشخیص و پیشگیری بیماری های قلبی با استفاده از مجموعه داده ها

 

 

 

گواهینامه

گواهی همکاری در اجرای برنامه های طرح تحول آموزش

8 آذر 1396

روش های نوین باجچیری در باج افزار های نسل جدبد

6 مرداد 1397

کد نویسی امن زبان PHP  دانشگاه یزد و مرکز ماهر

پاییز 1395

کاربرد سیستم های هوشمند و فازی در سلامت

10 بهمن 1397

 

از مجموع 6 رأی