اطلاعیه تغییر زمان برگزاری کلاس

149 ٩:٢٢ ق.ظ

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم رشته بهداشت محیط پیوسته ورودی بهمن ماه 1397 میرساند، زمان کلاس کاربرد کامپیوتر از مورخه 21 اسفند ماه روز سه شنبه ساعت 14 لغایت 16 تغییر یافت.

ضمناً در روز دوشنبه مورخه 20 اسفند ماه 1397 ساعت 8 لغایت 10 جلسه جبرانی برگزار خواهد گردید.

با تشکر


از مجموع 1 رأی