درباره من

86
 

Tell : +98 58 3151 1014

Email : jheidarpour@nkums.ac.ir

Soroush ID : @fava

IGAP ID : @heidarpour

Telegram ID : @jheidarpour

GAP ID : @jheidarpouمطالب مرتبط :


جواد حیدرپور
36

از مجموع 3 رأی

درخواست خدمت از مدیریت فاوا دانشگاه